Thông báo phát hành hóa đơn

Thứ Hai, 05/09/2016, 16:18 [GMT+7]

Hỏi: Công ty là chi nhánh trực thuộc của công ty chủ quản tại Hà Nội và công ty chủ quản đã thực hiện đúng quy định về việc đặt in và thông báo phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty chủ quản là Cục Thuế Hà Nội. Vậy khi công ty dùng chung mẫu hóa đơn của công ty chủ quản thì cần thủ tục gì về hóa đơn?


Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 39 ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, trường hợp chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của công ty chủ quản tại Hà Nội nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng tại tỉnh Khánh Hòa thì chi nhánh phải gửi thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26 ngày 27-2-2015 của Bộ Tài chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp là Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

 THANH TÚ
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

.

các thông tin tiện ích