Thời điểm xuất hóa đơn

Thứ Hai, 05/09/2016, 07:03 [GMT+7]

Hỏi: Công ty phát sinh hợp đồng bán tài sản xe ô tô cho 1 cá nhân, hai bên đã thực hiện xong việc thanh toán tiền và bàn giao tài sản trong tháng 5; đồng thời công ty đã thực hiện lập và xuất hóa đơn cho bên mua tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu tài sản. Tại thời điểm tháng 7, bên mua đề nghị công ty xuất lại hóa đơn với lý do để làm thủ tục đăng ký xe đúng hạn theo quy định. Vậy việc xuất hóa đơn của công ty trong trường hợp trên có đúng quy định?


Trả lời: Tại Khoản 2(a), Điều 16, Thông tư số 39 ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa như sau:


“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.


Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty theo như trình bày có phát sinh hợp đồng bán tài sản xe ô tô, hai bên đã thực hiện xong việc thanh toán tiền và bàn giao tài sản trong tháng 5 thì việc công ty thực hiện lập và xuất hóa đơn cho bên mua tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu tài sản vào tháng 5 là đúng với quy định tại Khoản 2(a), Điều 16 Thông tư số 39 nêu trên.

 NGUYỄN MAI DƯƠNG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích