Mức tiền lương để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Thứ Tư, 07/09/2016, 23:26 [GMT+7]

Hỏi: Tôi làm việc trong cơ quan Nhà nước từ năm 1990 đến năm 2006. Sau đó, tôi làm việc cho một công ty tư nhân, được đóng bảo hiểm theo lương của công ty đến nay đã đủ thời gian nghỉ hưu. Xin hỏi, mức lương để tính lương hưu của tôi được tính như thế nào?


Phạm Danh (TP. Cam Ranh)


Trả lời: Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định:


- Người lao động được trả lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này mà tham gia BHXH trước ngày 1-1-1995 thì mức bình quân tiền lương tháng để tính lương hưu, trợ cấp một lần là bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu.


- Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH/tổng số tháng đóng BHXH.


- Người lao động có cả 2 chế độ trên thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định/tổng số tháng đóng BHXH.


Do ông làm việc trước năm 1995, nên mức bình quân lương tháng của ông được tính như sau:


Mức lương bình quân = lương bình quân 5 năm cuối khi làm việc cho Nhà nước x 16 năm (192 tháng) + tổng lương trong 10 năm (120 tháng) làm việc cho công ty tư nhân/tổng thời gian làm việc 26 năm (312 tháng).


Ví dụ: Lương bình quân 5 năm cuối khi làm việc cho Nhà nước là 4,5 triệu đồng. Lương làm việc tại công ty trong 10 năm là 10 triệu đồng/tháng. Thì mức lương bình quân để tính lương hưu là:


(4,5 triệu x 192 + 10 triệu x 120)/(192+120) ≈ 6,61 triệu đồng.


Luật gia MINH HƯƠNG
 

.

các thông tin tiện ích