Điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ Hai, 07/01/2013, 10:50 [GMT+7]

- Hỏi: Công ty là doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, có vốn điều lệ 546 tỷ đồng, số lao động bình quân năm là 77 người. Vậy, công ty có được xếp vào diện DN nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp năm 2012 theo Nghị quyết 29 của Quốc hội khóa XIII?

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa
(9A Tô Vĩnh Diện, Phương Sài, TP. Nha Trang)

- Trả lời: Trường hợp công ty tự xác định là DN hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (căn cứ theo quy định tại hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10 ngày 23-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ), nếu có số lao động bình quân năm (được xác định theo quy định tại Tiết b Khoản 2 Điều 1 Thông tư 140 ngày 21-8-2012 của Bộ Tài chính) là 77 người thì công ty đáp ứng tiêu chí về lao động để được xem là DN nhỏ và vừa (quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56 ngày 30-6-2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa) thuộc đối tượng được giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp năm 2012 theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội khóa XIII.

ĐỖ LÊ THÙY TRANG
(Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

.

các thông tin tiện ích