Tổng kết 10 năm hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội Cam Lâm

Thứ Ba, 19/09/2017, 22:16 [GMT+7]

Tổng kết 10 năm hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội Cam Lâm

Ngày 19-9, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) tổng kết 10 năm hoạt động (2007-2017). 
 
 
Thời gian qua, tuy kiêm nhiệm nhưng Ban đại diện đã tích cực chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi và giám sát có hiệu quả các nguồn vốn, chương trình cho vay trên địa bàn huyện Cam Lâm.
 
 
10 năm qua, Ban đại diện đã tổ chức kiểm tra 140 lượt xã (100% xã được kiểm tra trong mỗi năm) với 517 tổ lượt vay vốn, trực tiếp kiểm tra 762 hộ vay. Ngoài tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, nguồn ngân sách tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cam Lâm còn tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư và hộ vay nên kết quả nguồn vốn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2007, khi nhận bàn giao từ Cam Ranh, Diên Khánh với nguồn vốn 44,6 tỷ đồng, ước tính đến 30-9-2017 đạt 325,7 tỷ đồng. 
 
 
 
Lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm trao giấy khen cho đại diện các tập thể
Lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm trao giấy khen cho đại diện các tập thể
 
 
Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cam Lâm đã triển khai thực hiện cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn với doanh số cho vay 689 tỷ đồng với 47.988 lượt hộ vay; thu nợ là 417 tỷ đồng. Ước tính đến 30-9-2017, dư nợ là 325 tỷ đồng (tăng 278 tỷ đồng so năm 2007); nợ quá hạn 888 triệu đồng (chiếm 0,28% dư nợ).
 
 
Đơn vị đã triển khai tốt các chương tình tín dụng như: chương trình tín dụng hộ nghèo; cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; chương trình tín dụng học sinh, sinh viên; chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường; cho vay giải quyết việc làm; cho vay xuất khẩu lao động; cho vay hộ nghèo về nhà ở… Qua đó, giúp hàng chục ngàn hộ chính sách, hộ có khó khăn có vốn sản xuất, kinh doanh vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững; tạo việc làm ổn định; cải thiện môi trường; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có chi phí học tập… 

 

Các cá nhân được nhận giấy khen
Các cá nhân được nhận giấy khen
 
 
Thời gian tới, đơn vị tiếp tục bám sát các Nghị quyết, chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, của ngành và mục tiêu, giải pháp của Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp trên để triển khai thực hiện kịp thời. Bên cạnh đó, giám sát việc thực hiện các nội dung cuộc họp giao ban tại xã để nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện tốt giao dịch lưu động tại xã, chất lượng hoạt động ban quản lý tổ vay vốn; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đến hội cấp xã, tổ vay vốn, xử lý thu hồi nợ quá hạn…
 
 
NGUYỄN KIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

các thông tin tiện ích