Tín dụng tăng trưởng hơn 18%

Thứ Năm, 14/09/2017, 21:59 [GMT+7]

Tín dụng tăng trưởng hơn 18%

Theo  báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, 8 tháng năm 2017, ngành Ngân hàng Khánh Hòa tăng trưởng tốt. Đến cuối tháng 8, huy động vốn toàn tỉnh đạt 70.204 tỷ đồng, tăng 10,29% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 60.863 tỷ đồng, tăng 18,05% so đầu năm. Doanh số cho vay 8 tháng đạt 78.971 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 26,46%. Vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên đến cuối tháng 8 đạt  26.062 tỷ đồng, chiếm 42,82% tổng dư nợ, so đầu năm tăng 11,61%.


Hiện nay, lãi suất huy động VND kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,3% - 1%/năm; kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng 4,3% - 5,5%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 5,3% - 6,8%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 6,5% - 7,6%/năm; lãi suất huy động USD 0%/năm.


Về lãi suất cho vay VND: lãi suất cho vay các đối tượng ưu tiên ngắn hạn 4,8% - 6,5%/năm, trung dài hạn 7% - 10,5%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác: ngắn hạn ở mức 7,5% - 9%/năm, trung dài hạn 9,3% - 11,5%/năm. Lãi suất cho vay USD ngắn hạn 2,5% - 4%/năm, trung và dài hạn 3% - 6,5%/năm.


KHÁNH TÂM
 

.

các thông tin tiện ích