Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài vay vốn

Thứ Tư, 13/09/2017, 23:33 [GMT+7]

Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài vay vốn

Theo bà Phan Phước Thảo - Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, thực hiện quy chế hỗ trợ vay vốn từ ngân sách của tỉnh ủy thác cho NHCSXH tỉnh đối với người lao động (NLĐ) Khánh Hòa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020, đến ngày 12-9, dư nợ cho vay hơn 1 tỷ đồng.- Xin bà cho biết về điều kiện vay vốn, mức vay đối với NLĐ Khánh Hòa đi làm việc ở nước ngoài?

 

 

- Người vay vốn phải cư trú hợp pháp tại địa phương nơi NHCSXH cho vay. Người đi xuất khẩu lao động phải có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hòa có thời gian từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên tính đến thời điểm làm thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động. Danh sách người đi xuất khẩu lao động và người vay vốn phải được UBND cấp xã nơi NLĐ, người vay vốn cư trú xác nhận về đối tượng vay vốn và thời gian cư trú theo quy định.


Về mức vốn cho vay, trường hợp được hỗ trợ vay vốn từ nguồn của Trung ương nhưng chưa đủ số tiền chi phí xuất khẩu lao động thì phần kinh phí còn lại sẽ được cho vay từ nguồn ngân sách tỉnh ủy thác cho NHCSXH tỉnh. Trường hợp không thuộc diện hỗ trợ vay vốn từ nguồn của Trung ương nhưng thuộc đối tượng là NLĐ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số; hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; NLĐ là thân nhân của người có công với cách mạng; bộ đội xuất ngũ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì được hỗ trợ vay 100% chi phí đi xuất khẩu lao động từ nguồn ngân sách ủy thác cho NHCSXH tỉnh. Các đối tượng không thuộc các trường hợp trên được vay tối đa 80% chi phí đi xuất khẩu lao động từ nguồn ngân sách ủy thác cho NHCSXH tỉnh.


Mức vốn cho vay cụ thể đối với từng người đi xuất khẩu lao động được NHCSXH xác định căn cứ vào nhu cầu vay vốn của người vay để chi phí đi xuất khẩu lao động, khả năng trả nợ của người vay và khả năng nguồn vốn của tỉnh ủy thác cho NHCSXH, nhưng không vượt quá mức cho vay theo tỷ lệ nêu trên.


- Lãi suất, thời hạn cho vay, điều kiện bảo đảm tiền vay, phương thức cho vay được quy định như thế nào, thưa bà?


- Lãi suất cho vay được áp dụng theo lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quyết định từng thời kỳ (hiện nay là 0,55%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Thời hạn cho vay được căn cứ vào thời hạn người đi xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khả năng trả nợ của người vay nhưng tối đa không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của NLĐ ghi trong hợp đồng lao động.


Về điều kiện đảm bảo tiền vay, người vay vốn thông qua hộ gia đình thì không thế chấp tài sản đối với khoản tiền vay để chi phí đi xuất khẩu lao động. Người vay vốn là người độc thân thì phải thực hiện đảm bảo tiền vay theo quy định hiện hành của NHCSXH. Về phương thức cho vay, việc cho vay thông qua hộ gia đình, NHCSXH thực hiện cho vay ủy thác qua tổ chức chính trị xã hội. Đối với cho vay NLĐ độc thân, NHCSXH cho vay trực tiếp. Đối với NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, được thực hiện theo Quyết định 1465 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.


- Thưa bà, bước đầu NHCSXH tỉnh đã triển khai quy chế trên như thế nào?


- Đến ngày 12-9, bước đầu đã có 23 trường hợp được vay vốn với dư nợ hơn 1 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo đối với các đơn vị NHCSXH cấp huyện (là đơn vị trực tiếp cho vay) trong vòng 3 ngày từ khi nhận đầy đủ hồ sơ từ cơ sở gửi lên phải tiến hành giải ngân ngay, không ảnh hưởng quyền lợi của người vay. Đến nay, 100% trường hợp có nhu cầu vay vốn đi xuất khẩu lao động đáp ứng đủ điều kiện đều được NHCSXH cho vay. Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương, công ty cung ứng người đi nước ngoài nắm danh sách thực tập sinh có nhu cầu vay để giải ngân kịp thời; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn về chính sách; thông báo chủ trương chính sách tại các điểm giao dịch xã, phường, thị trấn để người dân biết.


- Xin cảm ơn bà!


N.D (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích