Chờ vốn cho vay nhà ở xã hội

Thứ Hai, 05/12/2016, 22:41 [GMT+7]

Chờ vốn cho vay nhà ở xã hội

Theo bà Phan Phước Thảo - Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa, ngân hàng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai chương trình tín dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng sẽ thực hiện cho vay ngay khi được Trung ương bố trí vốn.


- Thưa bà, NHCSXH tỉnh đã làm gì để chuẩn bị triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội?


- Sau khi NHCSXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội và xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, đại diện NHCSXH Việt Nam đã tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho ban giám đốc và các trưởng phòng của NHCSXH tỉnh, giám đốc phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện. Sau đó, các đơn vị tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng cơ sở. Ngay khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, NHCSXH đã báo trưởng ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp. Đồng thời, thông báo chính sách vay vốn này cho chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cũng như các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. NHCSXH tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai chương trình tín dụng này. Hiện nay, NHCSXH vẫn đang chờ Chính phủ bố trí vốn. Khi nguồn vốn được chuyển về, chúng tôi sẽ triển khai cho vay ngay.


- Xin bà cho biết những đối tượng nào sẽ được hưởng chính sách này?


- Theo hướng dẫn, đối tượng được vay vốn bao gồm: người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.


Trừ đối tượng là người có công với cách mạng, các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.


- Để được vay vốn chương trình này, người vay phải đáp ứng các điều kiện gì, thưa bà?


- Khi vay vốn tại NHCSXH, người vay phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn. Người vay vốn phải có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua bán/hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.


Bên cạnh đó, người vay vốn phải có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định; có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH. Người vay vốn cũng phải có giấy đề nghị vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở; trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác.


Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, phải có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.


NHCSXH Việt Nam cũng quy định về bảo đảm tiền vay. Theo đó, đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.


- Mức vốn, lãi suất, thời hạn và phương thức cho vay được NHCSXH Việt Nam quy định như thế nào, thưa bà?


- Theo hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam, về mức vốn cho vay, đối với trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Lãi suất cho vay, do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ (hiện nay là 4,8%/năm). Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.


Về thời hạn cho vay, tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với NHCSXH nơi cho vay về thời hạn cho vay thấp hơn.


Về phương thức cho vay, NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh hoặc phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện, có ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội; người vay vốn là thành viên của tổ tiết kiệm vay vốn.


- Xin cảm ơn bà!


N.D (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích