Cấm sử dụng thẻ tín dụng thực hiện giao dịch khống

Thứ Tư, 07/12/2016, 22:39 [GMT+7]

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện giao dịch khống.


Theo NHNN Việt Nam, gần đây có hiện tượng đơn vị chấp nhận thẻ cung ứng cho chủ thẻ tín dụng dịch vụ rút tiền mặt qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS/mPOS) hoặc thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để sử dụng thẻ tín dụng nhằm rút tiền mặt mà không phát sinh việc mua bán hàng hóa và dịch vụ. Đây là hành vi giao dịch khống, bị cấm theo quy định của pháp luật. Để thực hiện nghiêm túc quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, bảo đảm an toàn tài sản cho khách hàng và ngân hàng trong giao dịch thanh toán thẻ tín dụng, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ có quy trình, nghiệp vụ theo dõi, giám sát chặt chẽ các giao dịch thẻ tín dụng nhằm không để xảy ra tình trạng giao dịch khống tại các đơn vị chấp nhận thẻ; rà soát, đánh giá lại toàn bộ các quy trình nghiệp vụ, thủ tục, hồ sơ và hợp đồng phát hành thẻ tín dụng đảm bảo tuân thủ các quy định về cấp tín dụng đối với khách hàng.


Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, NHNN nghiêm cấm việc cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện giao dịch khống bằng thẻ tín dụng dưới mọi hình thức; có quy trình theo dõi, giám sát chặt chẽ các giao dịch thẻ tín dụng qua tổ chức của mình nhằm đảm bảo không để xảy ra hiện tượng sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện giao dịch khống.


 NHNN Việt Nam cũng chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có); đẩy mạnh tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt; cảnh báo khách hàng và ngân hàng về những phương thức, thủ đoạn sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện giao dịch khống…


K.N
 

.

các thông tin tiện ích