Lập lại trật tự cho vay tiêu dùng

Thứ Hai, 07/11/2016, 22:54 [GMT+7]

Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo lần 2 thông tư quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính với nhiều nội dung có thể đem lại những tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính.


Theo dự thảo, tổng số tiền cho vay tiêu dùng (bao gồm dư nợ cho vay và số tiền dự kiến cho vay) bằng tiền mặt đối với 1 khách hàng không vượt quá 10 triệu đồng (hoặc một mức khác theo quyết định của Thống đốc NHNN trong từng thời kỳ).


Lý giải về hạn mức này, cơ quan soạn thảo cho biết việc công ty tài chính giải ngân vốn vay cho khách hàng để thanh toán cho bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi năng lực tài chính, nguồn vốn hoạt động của công ty tài chính còn nhiều hạn chế (vốn điều lệ thấp, nguồn vốn hoạt động chủ yếu là đi vay tổ chức tín dụng khác hoặc vay ngân hàng mẹ...). Phân khúc khách hàng vay tiêu dùng của công ty tài chính chủ yếu là khách hàng có thu nhập trung bình hoặc thấp, không ổn định, hiểu biết về tài chính hạn chế, có nhu cầu các khoản vay giá trị nhỏ, thời gian ngắn, khó hoặc không tiếp cận với các khoản vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại, mức độ rủi ro cao.


Điểm đáng chú ý là thông tư không quy định về mức trần lãi suất cho vay tiêu dùng. Thay vào đó, NHNN cho phép các bên tự thỏa thuận về lãi suất. Mức trần 20% mà Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 sẽ không áp dụng với các công ty tài chính cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, trường hợp khách không trả đúng hạn, tiền lãi vay chậm theo mức lãi suất thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số lãi tiền vay chậm trả trong thời gian chậm trả.


Ngoài ra, để hạn chế những bức xúc của dư luận về lãi suất trong thời gian qua, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, sự phát triển lành mạnh, bền vững hoạt động cho vay tiêu dùng, dự thảo còn đưa ra quy định mức lãi suất cho vay tiêu dùng được tính theo tỷ lệ %/năm để thuận tiện cho khách hàng trong việc so sánh, đối chiếu với lãi suất của các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính khác. Lãi tiền vay phải trả chỉ được tính trên cơ sở dư nợ cho vay thực tế tại thời điểm tính lãi để chấm dứt tình trạng một số công ty tài chính tính lãi tiền vay trên dư nợ gốc ban đầu...


T.A (Tổng hợp)  
 

.

các thông tin tiện ích