Hướng dẫn phân định khách hàng vay vốn

Thứ Hai, 07/11/2016, 06:22 [GMT+7]

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn phân định đối tượng khách hàng vay vốn theo Nghị định 75 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) giai đoạn 2015 - 2020.


Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay vốn đối với hộ gia đình ĐBDTTS nghèo, cận nghèo và hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi theo tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ quy định. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cho vay vốn đối với hộ gia đình ĐBDTTS bình thường (không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo) đang sinh sống ổn định tại các xã như trên.


Để triển khai chương trình hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng để người dân hiểu được nội dung và quy định của chương trình; triển khai cho vay đúng quy định; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo nguồn vốn đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích.


N.D  
 

.

các thông tin tiện ích