Dành vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Chủ Nhật, 06/11/2016, 23:33 [GMT+7]

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tham mưu thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng gắn với việc xây dựng nông thôn mới; tiếp tục hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố.


Bên cạnh đó, NHNN cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng dành một tỷ lệ vốn hợp lý để đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện hỗ trợ thiết thực, hiệu quả về vốn, vật chất, khoa học kỹ thuật… cho các địa phương trong xây dựng nông thôn mới.


K.N  
 

.

các thông tin tiện ích