Tín dụng tăng trưởng hơn 17%

Thứ Năm, 27/10/2016, 22:13 [GMT+7]

Tín dụng tăng trưởng hơn 17%

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chủ động tiếp cận doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu, cân đối nguồn vốn cho vay, thực hiện tốt các chương trình kinh tế, mặt bằng lãi suất ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng; cả huy động vốn và dư nợ cho vay đều tăng trưởng tốt.

 

Huy động vốn và dư nợ cho vay của các ngân hàng  đều tăng trưởng tốt
Huy động vốn và dư nợ cho vay của các ngân hàng đều tăng trưởng tốt


10 tháng, tổng nguồn vốn huy động toàn tỉnh ước đạt 63.470 tỷ đồng, tăng 20,65% so với đầu năm, tăng 27,67% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ cho vay ước đạt 49.850 tỷ đồng, so đầu năm tăng 17,01%, so với cùng kỳ năm trước tăng 22,53%. Doanh số cho vay 10 tháng ước đạt 80.226 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 43,81%. Vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ; dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên đạt 23.230 tỷ đồng, chiếm 47,37% tổng dư nợ, so với đầu năm tăng 19,4%.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích