Yêu cầu tổ chức tín dụng dừng cho vay mới trả nợ trước hạn và cho vay tuần hoàn

Thứ Ba, 20/09/2016, 00:01 [GMT+7]

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành công văn số 6960 về việc chấn chỉnh cho vay mới trả nợ trước hạn và/hoặc cấp tín dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD).


Cụ thể, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD dừng thực hiện việc cho vay mới trả nợ trước hạn và/hoặc cấp tín dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn tại TCTD đúng theo nội dung chỉ đạo tại công văn số 7059 ngày 26-9-2014 của Thống đốc NHNN.


Thống đốc giao Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp cho vay sai quy định và hướng dẫn của NHNN trong thời gian qua đối với việc cho vay mới để trả nợ trước hạn và/hoặc cấp tín dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn tại các TCTD theo công văn số 7059 và công văn số 6196 ngày 16-8-2016 của Thống đốc NHNN.


Được biết, tại công văn số 7059, Thống đốc NHNN yêu cầu TCTD và khách hàng thỏa thuận thời hạn cho vay phù hợp với Khoản 2 Điều 3 và Điều 10 quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627 ngày 31-12-2001 của NHNN Việt Nam. Đồng thời, thực hiện thu toàn bộ nợ gốc và lãi khi đến hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng vay đã ký giữa TCTD và khách hàng, không cho vay tuần hoàn toàn bộ hoặc một phần nợ gốc. Trường hợp khoản vay tuần hoàn đã thực hiện, TCTD phải thỏa thuận với khách hàng để điều chỉnh hợp đồng đảm bảo phù hợp với quy định nêu trên.

 

 Đ.V

 

.

các thông tin tiện ích