Thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống tưới sau sông Chò 1

Thứ Ba, 14/11/2017, 21:38 [GMT+7]

Thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống tưới sau sông Chò 1

Chiều 14-11, ông Nguyễn Ngô - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp thẩm định tờ trình của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước phục vụ tưới sau sông Chò 1.


Theo đơn vị tư vấn, hồ chứa nước sông Chò 1 (huyện Khánh Vĩnh) với sức chứa trên 100 triệu m3 được xây dựng nhằm mục tiêu cấp nước tưới cho 5.000ha đất sản xuất nông nghiệp của Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa. Trong đó, hợp phần đầu tư xây dựng công trình đầu mối hồ chứa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với tổng số vốn gần 1.000 tỷ đồng, UBND tỉnh đầu tư hệ thống đập dâng, kênh và đường ống cấp nước phục vụ tưới nông nghiệp cho khoảng 5.000ha ở Khánh Vĩnh và Ninh Hòa. Dự án do tỉnh thực hiện có tổng mức đầu tư khoảng 548 tỷ đồng.


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, giải trình của đơn vị tư vấn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án này; đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn xem xét lại sự cần thiết của một số hạng mục khi xây dựng dự án chi tiết; làm rõ hơn về nguồn vốn đầu tư cũng như phương án trả nợ khi sử dụng vốn vay.


H.Đ


 

.

các thông tin tiện ích