Tiếp tục thoái vốn tại một số công ty cổ phần

Thứ Năm, 12/10/2017, 23:30 [GMT+7]

Tiếp tục thoái vốn tại một số công ty cổ phần

Ngày 12-10, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp với Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) tỉnh và các sở, ngành về tình hình thực hiện kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN nhà nước giai đoạn 2017 - 2020.


Theo báo cáo của Ban đổi mới và phát triển DN tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020 có 4 công ty duy trì 100% vốn nhà nước, gồm: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa, Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương. Đến nay, UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị là Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam và Bắc Khánh Hòa.

Đối với việc thực hiện thoái vốn nhà nước, kế hoạch năm 2017 sẽ thoái hết phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa với tỷ lệ thoái là 38,6% vốn điều lệ; thoái hết phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang, với tỷ lệ thoái là 61,41% vốn điều lệ. Năm 2018 sẽ thực hiện thoái vốn thêm 5 DN, gồm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang, Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh.


Kết luận cuộc họp, ông Lê Đức Vinh thống nhất với kế hoạch mà Ban đổi mới và phát triển DN tỉnh đưa ra. Đồng thời yêu cầu, Sở Tài chính đôn đốc việc thoái vốn điều lệ để đưa phần thu được vào ngân sách tỉnh; Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư trình UBND tỉnh kế hoạch thực hiện cổ phần hóa, giảm vốn điều lệ; thống nhất không đưa vấn đề đất đai vào cổ phần hóa, thoái vốn…


VĂN KỲ
 

.

các thông tin tiện ích