Sửa đổi quy định về đăng ký áp dụng thuế giá trị gia tăng

Thứ Năm, 12/10/2017, 07:33 [GMT+7]

Sửa đổi quy định về đăng ký áp dụng thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 93/2017 sửa đổi, bổ sung một số quy định của các thông tư trước đây. Ông Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết:

 

 

- Thông tư số 93 có hiệu lực từ ngày 5-11-2017. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 93 là biện pháp cắt giảm thủ tục hành chính thuế, từ đó cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

 


 

- Xin ông cho biết cụ thể nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 93?


- Thông tư số 93 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số quy định mới như sau:


Thứ nhất, hiện tại, các thông tư trước đây của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định: cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp không gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Khi cơ sở kinh doanh chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế. Còn theo Thông tư số 93, bỏ quy định nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và khi chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT.


Thứ hai, bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT: Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế. Cụ thể như, nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế. Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.


Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 93 có hiệu lực, việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế.


- Xin cảm ơn ông!


KIM THAO (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích