Cần sớm hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV

Thứ Ba, 10/10/2017, 22:51 [GMT+7]

Cần sớm hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV

Chiều 10-10, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) báo cáo về hợp phần II Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV trên địa bàn tỉnh.


Theo báo cáo, nhu cầu điện năng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là gần 2,9 tỷ kWh, đến năm 2025 là hơn 4,7 tỷ kWh, đến năm 2030 là hơn 7,4 tỷ kWh và đến năm 2035 là hơn 11 tỷ kWh. Khối lượng xây dựng lưới điện 110kV giai đoạn 2016 - 2020: xây dựng mới 14 trạm với 14 máy (công suất 554 MVA); nâng công suất 8 trạm với 8 máy (công suất 265 MVA); xây dựng mới hơn 72,7km, cải tạo hơn 158km... Dự toán tổng số vốn đầu tư cho việc xây dựng và cải tạo điện trung, hạ áp tỉnh đến năm 2025 là hơn 2.560 tỷ đồng, trong đó vốn ngành điện hơn 2.100 tỷ đồng và khách hàng hơn 441 triệu đồng.


Theo đánh giá, hiện nay, các trạm biến áp 110kV đã đầy và sẽ quá tải trong tương lai gần, hầu hết các trạm chưa lắp máy biến áp số 2; khả năng dự phòng công suất các trạm 110kV hiện hữu còn thấp. Các huyện miền núi ở phía tây và tây nam tỉnh hiện chưa có các trạm 110kV, chủ yếu được cấp điện bằng các đường dây trung áp từ các trạm 110kV của huyện lân cận.


Ông Lê Đức Vinh yêu cầu đơn vị tư vấn cần sớm rà soát, cập nhật hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu thêm về nhu cầu điện khu vực Vân Phong; đề nghị có lộ trình xây dựng các công trình điện theo hướng linh hoạt, quan tâm đến các huyện miền núi và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; giao các địa phương quản lý quỹ đất xây dựng các công trình điện…


THÀNH NAM

.

các thông tin tiện ích