Diên Khánh: Mía đầu niên vụ phát triển tốt

Thứ Tư, 06/09/2017, 22:37 [GMT+7]

Diên Khánh: Mía đầu niên vụ phát triển tốt

Hiện nay, trên đại trà mía đầu niên vụ 2017 - 2018 tại huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đang phát triển rất tốt. Với hơn 700ha mía tơ, mía đạt tỷ lệ sống gần 100%, tăng 40% so với niên vụ trước. Mía lưu gốc tỷ lệ tái sinh, lên chồi mới nhanh chiếm hơn 90%, tăng hơn 30% so với niên vụ trước.


Theo người trồng mía, mía phát triển tốt là nhờ trời mưa đều, thuận lợi cho hộ nông dân chăm sóc mía kịp thời đúng quy trình kỹ thuật theo từng giai đoạn sinh trưởng của mía.


Đức Phương  

 

.

các thông tin tiện ích