8 tháng: Toàn tỉnh Khánh Hòa thu ngân sách hơn 13.500 tỷ đồng

Thứ Hai, 11/09/2017, 22:01 [GMT+7]

8 tháng: Toàn tỉnh Khánh Hòa thu ngân sách hơn 13.500 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 8, toàn tỉnh Khánh Hòa thu ngân sách 13.536,8 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.618,6 tỷ đồng, bằng 96,8% dự toán; thu nội địa 8.918,2 tỷ đồng, bằng 71,4% dự toán với các khoản thu như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương bằng 60,6% dự toán; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương bằng 44,2% dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng 65,5% dự toán; thu ngoài quốc doanh bằng 97,1% dự toán; thu tiền sử dụng đất bằng 71,5% dự toán.


8 tháng, tổng chi ngân sách nhà nước địa phương 5.817,7 tỷ đồng, bằng 59% dự toán; trong đó chi thường xuyên 3.431,2 tỷ đồng, bằng 60% dự toán; chi đầu tư phát triển 2.272 tỷ đồng, bằng 66% dự toán.


Yến Tâm
 

.

các thông tin tiện ích