Khuyến khích đầu tư nuôi tôm thâm canh

Thứ Ba, 04/07/2017, 09:54 [GMT+7]

Khuyến khích đầu tư nuôi tôm thâm canh

Theo định hướng của ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa, trong những năm tới, ngành sẽ khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nuôi tôm thâm canh, đặc biệt là nuôi tôm công nghệ cao để tăng năng suất. Dự kiến, tỉnh sẽ xây dựng vùng nuôi tôm chân trắng công nghệ cao tại thị xã Ninh Hòa, với quy mô đến năm 2020 khoảng 50ha, năng suất nuôi bình quân đạt 30 - 50 tấn/ha. Đến năm 2020, nuôi tôm nước lợ tại các địa phương sẽ giảm xuống còn 1.755ha nuôi ao đìa; trong đó diện tích nuôi tôm tại TP. Cam Ranh khoảng 65ha, thị xã Ninh Hòa khoảng 1.290ha, huyện Vạn Ninh khoảng 250ha, huyện Cam Lâm khoảng 150ha.


Để phát triển nuôi tôm thâm canh, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng vùng nuôi, nhất là những vùng nuôi tôm siêu thâm canh để tăng năng suất. Diện tích nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng sẽ được điều chỉnh theo thị trường và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, môi trường tại các vùng nuôi.


T.B

 

.

các thông tin tiện ích