Đến năm 2020: Tổng công suất khai thác cát xây dựng đạt 1,4 triệu m3

Thứ Sáu, 14/07/2017, 00:31 [GMT+7]

Đến năm 2020: Tổng công suất khai thác cát xây dựng đạt 1,4 triệu m3

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 31 khu vực được cấp phép khai thác, nạo vét, thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng diện tích xấp xỉ 222ha, tổng trữ lượng hơn 3,67 triệu m3; 11 khu vực được cấp phép thu hồi, vận chuyển cát làm vật liệu xây dựng thông thường từ hoạt động nạo vét các hồ chứa, tổng diện tích hơn 258ha, tổng trữ lượng hơn 932.000m3; 3 khu vực cấp phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng diện tích gần 88ha.


Mục tiêu đến năm 2020, ngành sản xuất vật liệu xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 15 - 20%/năm. Nhu cầu cát xây dựng đạt 1,6 - 1,9 triệu m3. Tổng công suất khai thác đạt 1,4 triệu m3. Đến năm 2020, các cơ sở khai thác cát xây dựng đã hết hạn giấy phép cần xin cấp phép duy trì khai thác, thăm dò bổ sung, tổng công suất thiết kế đạt 1 triệu m3.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích