Công tác quản lý hoạt động doanh nghiệp nhỏ: Còn lỏng lẻo

Thứ Ba, 18/07/2017, 00:26 [GMT+7]

Công tác quản lý hoạt động doanh nghiệp nhỏ: Còn lỏng lẻo

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017. Hiện nay, việc điều tra đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang tiến hành giai đoạn 2. Ông Đỗ Văn Cống - Cục trưởng Cục Thống kê Khánh Hòa, Phó Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra cho biết:

 
- Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, điều tra nhằm tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia. Ngoài ra, điều tra nhằm bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp (DN), dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.


Kết quả tổng điều tra là thông tin rất quan trọng phục vụ việc xây dựng hệ thống thông tin thống kê phong phú hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thống kê của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các đối tượng sử dụng thông tin khác. Đây là cuộc tổng điều tra lớn, có nội dung phức tạp, được thực hiện trên phạm vi cả nước và phải huy động lực lượng lớn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên từ Trung ương đến địa phương.


- Xin ông cho biết kết quả của tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 1? Công tác điều tra có gặp khó khăn gì?


- Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại Khánh Hòa đã có sự chuẩn bị khá chu đáo. Việc triển khai thực hiện giai đoạn 1 đảm bảo đúng tiến độ theo quy định trong phương án tổng điều tra. Số liệu cập nhật trong giai đoạn 1 cho thấy, số DN đang hoạt động là 6.200/8.800 (do DN đăng ký kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động, hoặc giải thể); có 67.249 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể được lập danh sách trong giai đoạn 1; có 1.749 đơn vị hành chính, sự nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (không tính đơn vị thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng); có 797 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.


Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện ở giai đoạn 1 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đó là công tác quản lý hoạt động của các DN nhỏ còn khá lỏng lẻo, dẫn đến số lượng DN đăng ký thì nhiều nhưng không thể tìm được địa chỉ sản xuất, kinh doanh. Không ít kế toán và chủ DN chưa nhận thức được tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, không hợp tác và không thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc khai báo thông tin cho cơ quan thống kê. Bên cạnh đó, kế toán DN hoạt động theo hình thức thuê kế toán dịch vụ nên yếu về nghiệp vụ, chưa hiểu và chấp hành Luật Thống kê, từ đó việc cung cấp thông tin còn chậm so với yêu cầu, ghi thông tin còn nhiều sai sót dẫn đến khâu hoàn thiện phiếu mất khá nhiều thời gian, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ điều tra chung.


- Trong giai đoạn 2, Ban chỉ đạo sẽ tiến hành điều tra kinh tế thuộc khối nào, thưa ông?


- Ở giai đoạn 2, toàn tỉnh sẽ tiến hành điều tra khối cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng. Từ ngày 1 đến 30-7-2017 sẽ tiến hành tổng điều tra gần 60.000 đơn vị cá thể có địa điểm cố định ở tất cả các ngành nghề hoạt động rộng khắp tại địa bàn thôn ấp. Có 537 điều tra viên và 149 tổ trưởng, cùng giám sát viên các cấp phục vụ điều tra đợt này. Để khắc phục nhược điểm của giai đoạn 1, Ban chỉ đạo tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra. Bên cạnh đó, tổ thường trực các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát điều tra viên, uốn nắn điều tra viên trong những ngày đầu ra quân ghi phiếu.


- Xin cảm ơn ông!


NHẬT THANH (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích