Diên Khánh: Trồng 150.000 cây phân tán

Thứ Tư, 28/12/2016, 22:13 [GMT+7]

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), đến nay, huyện đã hoàn thành việc trồng 150.000 cây phân tán trong kế hoạch trồng rừng năm 2016. Bên cạnh đó, người dân cũng đã tiến hành trồng 20ha rừng sau khi khai thác.


Kế hoạch trồng rừng được triển khai từ đầu tháng 9 sau khi có những trận mưa đầu mùa. Các xã triển khai trồng cây phân tán gồm: Suối Tiên, Diên Tân, Diên Lâm, Diên Xuân, Diên Sơn, Diên Điền và Diên Toàn, đây là những xã có diện tích đất vùng đồi núi. Hiện nay, cây phát triển bình thường, tỷ lệ sống hơn 90%. Kinh phí hỗ trợ giống thực hiện trồng cây phân tán là 220 triệu đồng.


Hiện nay, việc trồng rừng tập trung tạm dừng là do người dân không đăng ký trồng rừng, phần lớn diện tích trồng rừng nằm ở khu vực có độ dốc cao, xa đường giao thông, các diện tích rừng trồng được người dân chuyển sang lập vườn với một số cây trồng hiệu quả như: xoài, mít, chuối, keo. Tổng diện tích trồng rừng tập trung giai đoạn 2011 - 2015 chỉ có 87ha.

 
V.L
 

.

các thông tin tiện ích