Nghiệm thu đề tài sản xuất giống và nuôi thương phẩm móng tay dày

Thứ Tư, 30/08/2017, 17:22 [GMT+7]

Nghiệm thu đề tài sản xuất giống và nuôi thương phẩm móng tay dày

Ngày 30-8, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm móng tay dày. Đề tài do Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III thực hiện với mục tiêu phát triển nghề nuôi mới cho ngư dân tỉnh Khánh Hòa.
 
   
   
 
Đề tài được triển khai trong 2 năm (từ tháng 7-2015 đến tháng 7-2017) với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Các thành viên tham gia đề tài đã tiến hành xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo móng tay dày; chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống móng tay dày cho ngư dân; thử nghiệm nuôi thương phẩm móng tay dày ở Đầm Nha Phu (TP. Nha Trang) và Đầm Thủy Triều (huyện Cam Lâm).
 

Kết quả, đề tài đã dẫn liệu được một số đặc điểm sinh học sinh sản của móng tay dày; xác định được các chỉ tiêu kỹ thuật thích hợp để ương nuôi ấu trùng và con giống; sản xuất được 50.000 con giống cỡ 2-3mm và 5.000 con giống cỡ 10-15mm. Ngoài ra, đề tài đã tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất giống móng tay dày cho 5 học viên.

     
Đề tài được Hội đồng xếp loại đạt và đề nghị chỉnh sửa lại theo một số yêu cầu. 
 
                                                                                                                                                 T.L
 
.

các thông tin tiện ích