Nghiên cứu cải tạo, xây dựng các bãi tắm trong vịnh Nha Trang

Thứ Ba, 11/04/2017, 23:13 [GMT+7]

Ngày 11-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu và xếp loại loại khá đề tài: “Xác định các khu vực có khả năng cải tạo, phát triển bãi tắm nhân tạo và đề xuất các phương án bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong vịnh Nha Trang”. Đề tài do PGS. TS Bùi Hồng Long, Viện Hải dương học làm chủ nhiệm.


Theo kết quả đề tài, trong 24 tháng, chủ nhiệm đề tài và cộng sự đã thu thập số liệu và nghiên cứu, phân tích đặc điểm các bãi tắm ven bờ tây vịnh Nha Trang về chế độ thủy - thạch động lực, sự biến động của bãi và đường bờ cũng như tính toán nuôi bãi thử nghiệm. Qua đó đã khoanh vùng 5 khu vực có thể cải tạo, xây dựng bãi tắm là: bãi từ mũi Hòn Rùa đến Đồng Đế (khu vực không can thiệp); bãi bắc Đồng Đế đến Hòn Chồng (khu vực ưu tiên nuôi bãi nhân tạo); bãi từ Hòn Chồng đến bắc cửa sông Cái (khu vực nuôi bãi kết hợp công trình); bãi từ nam cửa sông Cái đến Khu du lịch Ana Mandara (khu vực ưu tiên giữ ổn định bờ và bảo vệ bãi); bãi nam khu du lịch Ana Mandara đến bắc mũi Chụt (khu vực cần bảo vệ bờ). Cùng với đó, đề tài đề xuất các phương án, giải pháp hợp lý bảo vệ các bãi tắm tự nhiên trong khu vực nghiên cứu; cung cấp cơ sở khoa học phục vụ cho việc quản lý, quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững các bãi tắm ven bờ vịnh Nha Trang. Qua đó, góp phần làm gia tăng các bãi tắm, phát triển bền vững ngành du lịch, thúc đẩy phát triển và đô thị hóa khu vực phía bắc vịnh Nha Trang.


 M.Thiết
 

.

các thông tin tiện ích