Thể lệ cuộc thi "Nước và cuộc sống"

Thứ Ba, 31/05/2016, 09:47 [GMT+7]

Thể lệ cuộc thi "Nước và cuộc sống"

Tổng cục Môi trường phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam thông báo tổ chức Cuộc thi “Nước và Cuộc sống” với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc bảo vệ, gìn giữ và sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững.  Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 25 tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm (không quá 3 thành viên). Sản phẩm dự thi là các mô hình, giải pháp, sáng kiến, thiết kế mới hoặc đổi mới các giải pháp đã có sẵn nhằm giải quyết các thách thức về môi trường và quản lý tài nguyên nước, gồm 3 lĩnh vực:

Sản phẩm dự thi là các giải pháp về 03 lĩnh vực sau:

– Lĩnh vực xâm nhập mặn (Bao gồm: Giải pháp về xử lý nguồn nước bị nhiễm mặn; Giải pháp giảm thiểu và hạn chế sự xâm nhập mặn; Giải pháp có tính khắc phục và thích ứng; Giải pháp có tính quản lý và dự báo tình trạng, diễn biến xâm nhập mặn);

– Lĩnh vực hạn hán (Bao gồm: Giải pháp có tính khắc phục và thích ứng; Giải pháp có tính quản lý và dự báo tình trạng, diễn biến hạn hán; Giải pháp về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn nước trong canh tác nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp…; trong cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, làng nghề, trường học, hộ gia đình….);

– Lĩnh vực ô nhiễm nguồn nước (Bao gồm: Giải pháp về xử lý nguồn nước bị ô nhiễm; Giải pháp giảm thiểu và hạn chế ô nhiễm nguồn nước; Giải pháp có tính khắc phục và thích ứng; Giải pháp có tính quản lý và dự báo tình trạng, diễn biến nguồn nước).

Một tác phẩm có thể thể hiện một nội dung hoặc kết hợp nhiều nội dung đã nêu ở trên.

Thời gian tổ chức:

– Thời gian nhận tác phẩm dự thi: bắt đầu từ ngày  14 tháng 5 năm 2016 (ngày phát động Cuộc thi) và kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2016;

– Thời gian sơ loại và chấm chung khảo: tháng 11/2016;

– Thời gian dự kiến tổ chức Lễ tổng kết và trao giải: tháng 12/2016.

Hội đồng Giám khảo:

– Hội đồng Giám khảo là các nhà chuyên môn có trình độ và uy tín nghề nghiệp;

– Hội đồng Giám khảo sẽ căn cứ vào tiêu chí chấm giải  để thực hiện công tác chấm tác phẩm theo các tiêu chí đề ra của Ban Tổ chức.

Giải thưởng:

– 03 tác phẩm xuất sắc nhất ở mỗi lĩnh vực dự thi sẽ đạt giải Vàng:

+ 01 giải Vàng lĩnh vực xâm nhập mặn;

+ 01 giải Vàng lĩnh vực hạn hán;

+ 01 giải Vàng lĩnh vực ô nhiễm.

Giải thưởng của mỗi Giải Vàng bao gồm:

+ 01 khóa đào tạo phát triển dự án và được cấp chứng chỉ do Tổng cục môi trường và Tổ chức Giáo dục môi trường Bắc Mỹ (The North American Association of Environmental Education – NAAEE) cấp, trị giá 3.000.000 đồng;

+ 01 suất học bổng và kinh phí hỗ trợ phát triển dự án, trị giá 37.000.000 đồng;

Các thí sinh đạt giải Vàng sẽ phải đăng ký các hoạt động phát triển dự án. Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm hỗ trợ các thí sinh phát triển dự án của mình.

Giải thưởng của mỗi Giải Bạc bao gồm:

+ 01 khóa đào tạo phát triển dự án và được cấp chứng chỉ do Tổng cục môi trường và Tổ chức Giáo dục môi trường Bắc Mỹ (The North American Association of Environmental Education – NAAEE) cấp, trị giá 3.000.000 đồng;

+ 01 suất học bổng trị giá 7.000.000 đồng.

Địa điểm nhận tác phẩm

Gửi qua bưu điện:

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường

Địa chỉ: 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 04.224.15.273

Mr. Phạm Bá Linh: 0974.831.777

 

Bạn đọc xem toàn bộ thể lệ tại đây

 

 

 

.

các thông tin tiện ích