Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư

Theo thông báo sáng 19-1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Nguyễn Phú Trọng, 67 tuổi, Chủ tịch Quốc hội đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI

Bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tiếp tục thảo luận và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng 17-1-2011, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiến hành ngày làm việc thứ sáu với phiên họp tại Hội trường để tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

 
.

các thông tin tiện ích