Đọc báo Đảng

Thứ Năm, 24/11/2016, 21:43 [GMT+7]

Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm vụ tiến hành kiểm tra; rà soát việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; đồng thời có kế hoạch tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW trong năm 2017.


Ngay sau khi có Kết luận số 29-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 08-TT/TU triển khai thực hiện; coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đơn vị, địa phương và đưa công tác này vào tiêu chuẩn xem xét, đánh giá cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm. Tăng cường phát hành, phát huy vị trí, vai trò của báo Đảng, từ tháng 7-2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chủ trương tặng báo Khánh Hòa cho đảng viên 40 - 50 tuổi Đảng. Hiện số lượng báo tặng đã hơn 2.500 tờ/số. Đây là việc làm nhiều ý nghĩa.


Đến nay, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn đều đặt mua và sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng, gồm: báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản, báo Khánh Hòa, báo Quân đội nhân dân, tạp chí Xây dựng Đảng. Tuy nhiên, theo số liệu của ngành Bưu điện, từ năm 2014, số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn có chiều hướng suy giảm.


Nguyên nhân khách quan do việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng chưa được thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra; việc tổ chức sử dụng, lưu trữ để nhiều người cùng đọc, việc đọc báo đầu giờ, nhất là ở các đơn vị thuộc khối hành chính nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chưa được thực hiện nghiêm túc; do vận chuyển khó khăn, báo, tạp chí của Đảng về tới cơ sở chậm... Nguyên nhân chủ quan do báo, tạp chí của Đảng, đặc biệt là báo in, đang phải đối mặt với cuộc cạnh tranh thông tin gay gắt giữa các loại hình báo chí; giữa báo chí chính thức với các mạng xã hội, trong điều kiện toàn xã hội có thể làm báo, ở đâu cũng đưa được thông tin lên mạng, kể cả các thông tin chưa được kiểm chứng.


Thậm chí, không ít người tỏ ra lo ngại, bi quan trước “số phận” của báo in. Sự thật, có tới mức độ như vậy không? Yomiuri Shimbun là tờ nhật báo lớn nhất Nhật Bản, có lượng phát hành lớn nhất thế giới. Sự tồn tại, lớn mạnh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như ở Nhật Bản của Yomiuri Shimbun cho thấy, báo in, loại hình báo chí lâu đời nhất, vẫn có thể thích nghi và phát triển trong xã hội hiện đại.


Điều quan trọng là bản thân báo chí truyền thống, cụ thể ở đây là báo in, phải không ngừng nâng cao sức mạnh về mọi mặt để tồn tại trong cuộc cạnh tranh nói trên. Chỉ với một chiếc điện thoại, người đọc ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào đều có thể tiếp cận với báo nói, báo hình, báo điện tử. Còn báo in, tuy có thế mạnh đặc hữu là dựa trên nền tảng văn hóa đọc, nhưng làm thế nào để tờ báo đến tay bạn đọc một cách nhanh nhất, nhiều nhất, hiệu quả nhất hiện vẫn là một bài toán khó. Do vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng, công tác phát hành hiện nay là vô cùng quan trọng.


Được biết, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, sắp tới việc đặt mua, cấp phát báo, tạp chí Đảng sẽ được rà soát, tổ chức lại, nhằm không chỉ bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có báo, tạp chí Đảng theo tinh thần Kết luận số 29-KL/TW mà còn mở rộng các kênh phân phối, bán lẻ... đưa báo, tạp chí của Đảng đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân.


Kết luận số 29-KL/TW nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nội dung này. Mỗi tổ chức đảng và đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí của Đảng.


PHONG NGUYÊN

.

các thông tin tiện ích