Nhanh hơn nữa!

Thứ Năm, 18/08/2016, 23:29 [GMT+7]

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Thời gian tới, việc cải thiện môi trường kinh doanh phải mạnh mẽ hơn; tạo chuyển biến căn bản từ trên xuống dưới; hỗ trợ doanh nghiệp (DN) hiệu quả, thực chất hơn; đồng thời, các bộ, ngành, địa phương phải có chương trình hành động, giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho DN.


Có thể thấy, trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển DN là hết sức cấp bách.


Ngày 18-3-2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết (NQ) số 19 (gọi tắt là NQ 19-2014), đề ra mục tiêu đến hết năm 2015 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 6 trên 6 chỉ tiêu môi trường kinh doanh.


Ngày 12-3-2015, Chính phủ tiếp tục ban hành NQ số 19 (gọi tắt là NQ 19-2015), đề ra mục tiêu đến năm 2016 đạt mức trung bình của ASEAN 4 trên 10 chỉ tiêu.


Ngày 28-4-2016, Chính phủ lại ban hành NQ số 19 (gọi tắt là NQ 19-2016) về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020. Mục tiêu và nhiệm vụ chung: Phấn đấu cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh; các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4.


Qua việc liên tục ban hành các NQ số 19, có thể thấy, Chính phủ rất sốt ruột trong vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh của nước ta.


Chính phủ đánh giá, sau hai năm triển khai thực hiện NQ 19-2014, môi trường đầu tư kinh doanh nước ta đã có bước cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên, được các tổ chức quốc tế có uy tín ghi nhận, cộng đồng DN đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhiều bộ, ngành và địa phương vẫn coi NQ 19-2014 như một phong trào, chưa chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra quyết liệt; thủ tục hành chính vẫn phức tạp, phiền hà. Vì vậy, môi trường đầu tư, kinh doanh của nước ta tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn thấp cả về thứ hạng lẫn điểm số.


Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vẫn còn khoảng cách khá xa giữa NQ và thực thi NQ. Thực tế vẫn còn nhiều rào cản, gây trở ngại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, nhất là những quy định về điều kiện kinh doanh, quản lý chuyên ngành. Nhiều khó khăn, vướng mắc của DN được phản ánh nhiều lần, kéo dài nhưng chưa được quan tâm giải quyết, hoặc có giải quyết nhưng nặng tính hình thức, đối phó.


Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 25-7-2016, đã nhận được Kế hoạch hành động thực hiện NQ19-2016 của 18 bộ, cơ quan và 30 tỉnh, thành phố. Rất tiếc, trong số các địa phương đã lập được Kế hoạch, chưa thấy có Khánh Hòa.


Tình hình thực hiện các NQ số 19 ở Khánh Hòa như thế nào? Những khó khăn, vướng mắc của các DN đã được xử lý tới mức độ nào, đã đáp ứng được yêu cầu chưa? Các DN đã được hỗ trợ những gì, mang lại hiệu quả như thế nào? Đó là những vấn đề cần sớm được phân tích, đánh giá một cách cụ thể, sâu sắc để kịp thời có giải pháp phù hợp.


Thực tế, các DN đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Chúng ta cần nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong thực thi các NQ 19; gắn với thực hiện NQ số 35 về hỗ trợ và phát triển DN.


Để DN đỡ cô độc trên hành trình phát triển vốn đã nhiều gian khó.


PHONG NGUYÊN
 

.

các thông tin tiện ích