Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4

Thứ Hai, 16/04/2018, 23:50 [GMT+7]

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4

Sáng 16-4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa họp thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến tại phiên họp tháng 4.


Các nội dung UBND tỉnh trình xin ý kiến gồm: việc thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp trong vay vốn khắc phục hậu quả cơn bão số 12 (hỗ trợ 3% lãi suất/năm, thời gian hỗ trợ tối đa 12 tháng); sự cần thiết phải đầu tư các dự án xây dựng: Trạm Kiểm soát Biên phòng Tiên Du trong năm 2018 (tổng vốn đầu tư gần 2,5 tỷ đồng); giai đoạn 1 của Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Nha Trang (kinh phí khoảng 44,69 tỷ đồng); Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (kinh phí khoảng 10 tỷ đồng).


Qua thẩm tra các nội dung, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình và cho biết sẽ báo cáo các vấn đề này để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4. Riêng đối với việc hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vay vốn khắc phục hậu quả cơn bão số 12, ban đề nghị UBND tỉnh rà soát, bổ sung thêm các đối tượng được hưởng chế độ này, đặc biệt là các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng tại các địa phương Ninh Hòa, Vạn Ninh; về thẩm quyền ban hành chính sách, ban sẽ báo cáo xin ý kiến Thường trực HDND tỉnh. Đối với các dự án xây dựng, trên cơ sở sự cấp bách của từng dự án có sự bố trí nguồn vốn hợp lý để triển khai…


BÍCH LA


 

.

các thông tin tiện ích