Tập trung tham mưu công tác tổ chức bộ máy đặc khu và sắp xếp lại một số cơ quan cấp tỉnh

Thứ Năm, 11/01/2018, 16:59 [GMT+7]

Tập trung tham mưu công tác tổ chức bộ máy đặc khu và sắp xếp lại một số cơ quan cấp tỉnh

Ngày 11-1, các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2018.

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo
Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Quang đánh giá cao kết quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2017, trong đó, có việc tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch, chính sách về công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước cả về số lượng và chất lượng… Ông cũng chỉ ra những hạn chế, đồng thời, chỉ đạo định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2018. Đó là, tham mưu công tác tổ chức bộ máy của Đặc khu Hành chính - Kinh tế Bắc Vân Phong sau khi Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai giai đoạn 1 việc sắp xếp lại một số cơ quan cấp tỉnh theo kế hoạch của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy với yêu cầu tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các ủy đảng tiếp tục bổ sung, thực hiện quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tới...

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
 
Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, để thực hiện tốt chỉ đạo của ông Lê Thanh Quang, trong năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung sẽ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, làm tốt công tác tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy chế, quy định mới của Trung ương, cũng như các chương trình hành động và nghị quyết của Tỉnh ủy. 
 
Năm 2017, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã thực hiện đồng bộ khối lượng lớn công việc và cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra cũng như những nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất đảm bảo chất lượng và đáp ứng kịp tiến độ như tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; ban hành Đề án 06 về tinh giản biên chế Khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương…
 
N.D 
 
.

các thông tin tiện ích