Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch:

Cập nhật gần 50.000 sự kiện đăng ký hộ tịch

Thứ Ba, 02/01/2018, 22:37 [GMT+7]

Cập nhật gần 50.000 sự kiện đăng ký hộ tịch

Năm 2017, công tác hộ tịch tiếp tục được tỉnh Khánh Hòa quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Tất cả cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã chính thức triển khai áp dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Sở Tư pháp phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) thường xuyên hỗ trợ các địa phương trong sử dụng, khai thác.


Sau gần 1 năm thực hiện, tính đến ngày 20-11-2017 (thời điểm cập nhật, sửa đổi, lưu chính thức), đã có gần 50.000 sự kiện đăng ký hộ tịch được cập nhật vào hệ thống (trong đó, gần 16.800 trường hợp đăng ký khai sinh mới được cấp số định danh cá nhân).


Kết quả triển khai bước đầu cho thấy các chức năng, tiện ích của hệ thống đã giúp việc xử lý giải quyết hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả, góp phần phục vụ tốt cho người dân.


N.V

 

.

các thông tin tiện ích