Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thứ Hai, 13/11/2017, 21:44 [GMT+7]

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 4, Quốc hội (QH) Khóa XIV, sáng 13-11, QH đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với 425 đại biểu tán thành, chiếm 86,56% tổng số đại biểu QH.


Sau đó, QH biểu quyết thông qua Điều 1 về thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 gồm: tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng (tương đương 3,7% GDP); tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng. Với đa số phiếu tán thành, QH đã thông qua toàn văn Nghị quyết gồm 4 điều và 6 Phụ lục.


Sau đó, QH thảo luận về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các đại biểu QH đã phân tích làm rõ, bổ sung nhiều ý kiến, tập trung vào một số nội dung sau:


- Cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phạm vi, đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; chính sách cho các nhóm đối tượng bảo đảm người dân có đất thu hồi có đủ tiền để mua suất tái định cư; việc hỗ trợ để mua được diện tích tái định cư tối thiểu; cơ cấu diện tích đất thu hồi, nhất là đất ở;


- Diện tích, quy mô của hai khu tái định cư, nghĩa trang; diện tích các lô đất tái định cư, quy định rõ suất tái định cư tối thiểu phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người có đất bị thu hồi; quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu tái định cư, bảo đảm người dân có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ; về tổng mức đầu tư và cơ chế bố trí vốn; sự cần thiết xây dựng các cơ chế đặc thù của dự án; phương án quản lý và khai thác ngắn hạn quỹ đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa xây dựng hạ tầng…


Buổi chiều, QH thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự án Luật An ninh mạng.


P.V

 

.

các thông tin tiện ích