Phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho 150 chức sắc, chức việc các tôn giáo

Thứ Ba, 14/11/2017, 14:09 [GMT+7]

Phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho 150 chức sắc, chức việc các tôn giáo

Ngày 14-11, Ban tôn Giáo Sở Nội vụ Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 150 chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

 Quang cảnh tại hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Quang cảnh tại hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Tại hội nghị, các chức sắc, chức việc được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo như: những quy định của tín ngưỡng, tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và đăng ký hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo, hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo của tổ chức tôn giáo; tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…

 

V.G

 

.

các thông tin tiện ích