Tập trung xóa nhà tạm và thành lập hợp tác xã

Thứ Tư, 06/09/2017, 22:39 [GMT+7]

Tập trung xóa nhà tạm và thành lập hợp tác xã

Đó là chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 trong buổi làm việc về tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới, sáng 6-9.


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 8-2017, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên theo quy định mới, đã có 19 xã trong số đó không còn đáp ứng yêu cầu. Các tiêu chí không đạt chủ yếu là: chưa có hợp tác xã, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm thấp, chưa có cán bộ nữ giữ chức vụ chủ chốt… Ngoài ra, toàn tỉnh mới chỉ có 47/94 xã đạt chuẩn về nhà ở, một phần do các nhà tạm phát sinh trong năm; chỉ còn 41/94 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất do quy định mới phải có hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012 thay vì tổ hợp tác như trước đây. Trong năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.


Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các địa phương, sở, ngành liên quan, ông Lê Đức Vinh kết luận: Các địa phương nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp; khẩn trương rà soát, đánh giá lại các tiêu chí, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết của địa phương mình. Với các xã đã đạt chuẩn nhưng không còn đáp ứng yêu cầu và các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017, đề nghị các địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, nhà tạm, thành lập HTX trong năm 2017. Tất cả các địa phương còn nhà tạm khẩn trương rà soát, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-9 để UBND tỉnh đề xuất UBMTTQ Việt Nam tỉnh xem xét hỗ trợ. Đối với 9 xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2017, tập trung xây dựng phương án về nữ cán bộ chủ chốt từ nay đến năm 2019, gửi Sở Nội vụ trước ngày 25-9. Các huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trong việc thành lập HTX; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương hỗ trợ các huyện trong vấn đề này.


H.Đ           

.

các thông tin tiện ích