Tuyên truyền sâu rộng chủ trương phát triển kinh tế hợp tác xã

Thứ Sáu, 11/08/2017, 22:35 [GMT+7]

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương phát triển kinh tế hợp tác xã

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 , diễn ra sáng 11-8.


Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 97 HTX và 1 liên minh HTX đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Trong đó có 73 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; 11 HTX tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; 9 HTX vận tải và 4 quỹ tín dụng nhân dân. Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, bên cạnh một số HTX hoạt động có hiệu quả, đa số HTX còn gặp nhiều khó khăn, ngành nghề kinh doanh chưa đa dạng, phạm vi kinh doanh hẹp, nhận thức về HTX kiểu mới còn hạn chế, chưa tiếp cận, liên kết với thị trường, khả năng tiếp cận vốn đầu tư mở rộng quy mô còn hạn chế… Đây là những nguyên nhân chính khiến hoạt động của các HTX chưa phát triển như mong đợi.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đắc Tài đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, Liên minh HTX tỉnh cùng các sở, ban, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền chủ trương phát triển kinh tế tập thể, Luật HTX năm 2012 đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau và giữa các HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX; mỗi HTX phải tự nỗ lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước…


Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật HTX năm 2012.


H.Đ

 

.

các thông tin tiện ích