Thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 ở Ninh Hòa:

Kết quả bước đầu

Thứ Ba, 08/08/2017, 04:06 [GMT+7]

Kết quả bước đầu

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Thị ủy Ninh Hòa. Đoàn kiểm tra đánh giá, địa phương đã chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 đạt kết quả bước đầu.


Học tập, quán triệt nghiêm túc


Thị ủy Ninh Hòa đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức 193 lớp học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các chuyên đề cho 24.498 lượt người, đạt 96%. Qua các đợt tổ chức học tập, quán triệt, nhìn chung, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đều nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; tham gia học tập, viết thu hoạch, viết đăng ký nghiêm túc theo chỉ đạo. Nhiều bài viết thu hoạch, viết đăng ký có sự đầu tư, nghiên cứu kỹ về nội dung và có liên hệ đến nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức trách nhiệm vụ của cá nhân và tại địa phương, đơn vị.

 

Về công tác tuyên truyền, Thị ủy đã chỉ đạo UBND thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy, các cơ quan thông tin tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn xây dựng kế hoạch, bố trí dành thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện, bằng nhiều hình thức về công tác tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 và các chuyên đề; giới thiệu các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã quan tâm đến công tác tuyên truyền trực quan. Đối với cấp cơ sở, chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan; các cuộc họp thôn, tổ dân phố; các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề…

 

Đồng chí Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Ông Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Xác định các nội dung nổi cộm, đột phá


Về việc xác định các nội dung nổi cộm hoặc có tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 39, trong đó, định hướng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã xác định nội dung đăng ký, nhất là tập trung lựa chọn các vấn đề nổi cộm cần khắc phục, giải quyết hoặc những nội dung có tính đột phá nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đối với HĐND, tập trung tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND từ thị xã đến cơ sở. Đối với UBND thị xã, xây dựng kế hoạch triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép… Phối hợp với các ngành liên quan tập trung giải quyết hiệu quả vấn đề xử lý rác thải tại nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại và bãi rác Hòn Rọ; vấn đề di dời dân khu vực Dự án Nhiệt điện Vân Phong 1 về khu vực tái định cư. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tiếp tục phát huy chức năng giám sát, phản biện, đặc biệt là giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thị xã. Đảng ủy các xã, phường cần chủ động rà soát, lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân địa phương, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả như: công tác vận động thu các khoản đóng góp trong dân chưa thực sự công khai, công tác quản lý đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề môi trường trên địa bàn…


Căn cứ việc xác định những vấn đề nổi cộm cần tập trung giải quyết, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; từ đó, đưa ra lộ trình thực hiện và phân công cán bộ phụ trách, góp phần hạn chế những điểm nóng xảy ra trên địa bàn.


Tiếp tục chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm


Ông Trần Công Hoán - Bí thư Thị ủy Ninh Hòa đánh giá, qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05, các tổ chức đảng, Mặt trận và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề gây bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên…; từng bước phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công việc; thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao; thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo đúng quy định, hạn chế được các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. Về học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, hầu hết các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đều nhận thức được đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Với nhận thức đó, trên cơ sở văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy, chi bộ đều xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức học tập quán triệt nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên; thực hiện việc góp ý tự phê bình và phê bình đối với tổ chức, cá nhân, nhất là việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, từ đó đánh giá theo các nội dung nghị quyết đưa ra; tập trung xác định các nội dung, vấn đề nổi cộm trong dư luận nhân dân để có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời.


Qua kiểm tra, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa cần tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên quán triệt, triển khai các nội dung Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 trong các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm và công văn của UBND tỉnh về giải quyết dứt điểm một số vấn đề trong năm 2017...


N.D
 

.

các thông tin tiện ích