Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ

Thứ Năm, 31/08/2017, 23:59 [GMT+7]

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2017) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2017), UBND tỉnh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ như sau:


1. Treo cờ Tổ quốc:


Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong ngày 2-9.


2. Nghỉ lễ:


- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế… đang thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần, được nghỉ lễ Quốc khánh trong 3 ngày liên tục từ ngày thứ Bảy 2-9 đến hết ngày thứ Hai 4-9 (do ngày lễ Quốc khánh trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, nên được nghỉ bù).  


- Đối với các đơn vị, doanh nghiệp do yêu cầu phải bố trí làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày thì thủ trưởng các đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp căn cứ thông báo này để bố trí nghỉ bù cho thích hợp.


- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và bố trí người trực 24/24 giờ trong thời gian nghỉ lễ.


UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh phổ biến, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm thông báo này. 

.

các thông tin tiện ích