Tập huấn nâng cao năng lực về pháp luật quốc tế

Thứ Năm, 03/08/2017, 23:00 [GMT+7]

Tập huấn nâng cao năng lực về pháp luật quốc tế

Ngày 3-8, tại Khánh Hòa, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về pháp luật quốc tế, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư do Bộ Tư pháp tổ chức.


Khoảng 60 đại biểu Trung ương và địa phương được giới thiệu về các hiệp định và tranh chấp đầu tư quốc tế; các cam kết đầu tư quốc tế của Việt Nam; thực tiễn và một số lưu ý trong phòng ngừa, giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư; cơ chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài; thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa Nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam… Đại biểu còn được tham gia phiên tòa giả định mô phỏng một số vụ việc thực tế. Hội nghị kết thúc vào ngày 4-8.


N.V

 

.

các thông tin tiện ích