Nha Trang:

Hơn 4.300 cán bộ, giáo viên bồi dưỡng chính trị hè

Thứ Hai, 07/08/2017, 21:42 [GMT+7]

Hơn 4.300 cán bộ, giáo viên bồi dưỡng chính trị hè

Từ ngày 2 đến 7-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức 7 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho 4.342 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục thành phố.


Nội dung bồi dưỡng gồm: các quan điểm cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); những vấn đề kinh tế - xã hội và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch của tỉnh, thành phố; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017; kết quả nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018...


Sau đợt học tập, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục thành phố viết thu hoạch cá nhân.


Thu Hương
 

.

các thông tin tiện ích