Huyện ủy Diên Khánh:

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho hơn 240 cán bộ chủ chốt

Thứ Sáu, 04/08/2017, 15:02 [GMT+7]

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho hơn 240 cán bộ chủ chốt

Sáng 4-8, Huyện ủy Diên Khánh (Khánh Hòa) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Hơn 240 đại biểu tham dự hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

 

H.DUNG

.

các thông tin tiện ích