Diễn đàn cử tri:

Tăng cường đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến cơ sở

Thứ Năm, 03/08/2017, 07:09 [GMT+7]

Tăng cường đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến cơ sở

Ý kiến cử tri: Từ nhiều năm nay, đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến cơ sở còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp cụ thể để thu hút nguồn nhân lực y tế, nhất là đội ngũ bác sĩ về làm việc tại trạm y tế.

 UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời như sau:


Hiện nay, Khánh Hòa có cùng chung khó khăn của cả nước là thiếu nhân lực y tế có trình độ bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ làm việc tại trạm y tế. Mặc dù chế độ, chính sách thu hút nhân tài nói chung và nhân lực ngành Y tế nói riêng đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nhưng hiệu quả chưa cao. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế xây dựng “Đề án chính sách để thu hút, đãi ngộ bác sĩ về làm việc cho các cơ sở công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2017 - 2020”, nhất là thu hút bác sĩ về làm việc tại tuyến y tế cơ sở. Trên cơ sở dự thảo đề án do Sở Y tế trình, UBND tỉnh đã có Thông báo số 136/TB-UBND ngày 9-3-2017 chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục hoàn thiện đề án, hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút và đãi ngộ nhân lực y tế; trong đó có việc rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; lồng ghép với các chế độ, chính sách của Chương trình phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; nghiên cứu bổ sung các chính sách ưu đãi về mua nhà ở xã hội, chính sách mời các bác sĩ nghỉ hưu tiếp tục cộng tác, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ...


Thiện Tâm
 

.

các thông tin tiện ích