Diễn đàn cử tri:

Đã xử lý được gần 50% lượng hạt Nix thải

Thứ Hai, 07/08/2017, 06:56 [GMT+7]

Đã xử lý được gần 50% lượng hạt Nix thải

Ý kiến cử tri: Đề nghị UBND tỉnh báo cáo cho cử tri biết việc xử lý hạt Nix của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (HVS) tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa hiện nay như thế nào, có đảm bảo môi trường không?


 UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời như sau:


Trước đây, do nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, HVS đã mở rộng quy mô hoạt động sửa chữa và hoán cải tàu biển. Cùng thời gian đó, việc sử dụng hạt Nix (còn gọi là xỉ đồng) để làm sạch vỏ tàu tăng lên theo thời gian đã gây ra ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh nhà máy. Từ đầu tháng 3-2011, HVS đã chính thức chuyển sang đóng mới hoàn toàn, chấm dứt giai đoạn sửa chữa và hoán cải tàu biển kéo dài từ năm 1999 đến tháng 2-2011, ngừng hẳn việc sử dụng hạt Nix. Từ năm 2011 đến nay, tuy đã ngừng hẳn việc sử dụng hạt Nix, nhưng khối lượng hạt Nix thải tồn tại từ nhiều năm trước tại bãi chứa của HVS vẫn tương đối lớn.


Sau nhiều năm nỗ lực xử lý, đến nay, HVS đã ký hợp đồng xử lý hạt Nix thải với 3 công ty ở ngoài tỉnh, gồm: Công ty TNHH Mascon tại Hà Nội; Công ty TNHH TM-DL Đông Đô tại Ninh Bình; Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam tại Hồ Chí Minh cung cấp làm phụ gia sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng cho các đơn vị này. Tính đến hết năm 2016, HVS đã xử lý được 362.488,87 tấn Nix thải trong tổng số 809.701 tấn, đạt 44,76%. Các doanh nghiệp hợp đồng xử lý hạt Nix thải với HVS đều được cơ quan chức năng thẩm định, hướng dẫn phương án vận chuyển, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.


Thiện Tâm


 

.

các thông tin tiện ích