Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa:

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho cán bộ chủ chốt

Thứ Sáu, 04/08/2017, 21:31 [GMT+7]

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho cán bộ chủ chốt

Ngày 4-8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối. 

 

Ông Nguyễn Quốc Ninh quán triệt các nghị quyết.
Ông Nguyễn Quốc Ninh quán triệt các nghị quyết.
 
Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Ninh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tổ chức 2 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho đảng viên trong Đảng bộ Khối. Ngoài ra, một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối có số lượng đảng viên lớn sẽ mời báo cáo viên Tỉnh ủy và tổ chức học tập, quán triệt riêng.
 
N.D 
 
 
.

các thông tin tiện ích