Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương

Thứ Sáu, 14/07/2017, 00:20 [GMT+7]

Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương

Ngày 13-7, đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn làm việc tại Khánh Hòa về tăng cường công tác dân vận của Đảng, chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới công tác dân vận góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với đoàn. 

 

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

 
 
Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Quang và đại biểu đã phân tích, làm rõ những nội dung đoàn khảo sát yêu cầu. Đồng chí Lê Thanh Quang khẳng định, công tác dân vận trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như trong xây dựng nông thôn mới cốt lõi là làm cho nhân dân tin Đảng, tin Nhà nước. Để thực hiện mục đích đó, trong thời gian qua, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền chủ động tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn, góp phần tích cực cải thiện điều kiện sản xuất, kinh doanh của người dân, tạo việc làm và giải quyết được nhiều vấn đề xã hội bức xúc ở nông thôn; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn, tỉnh chủ trương giảm diện tích trồng lúa nước không hiệu quả thay thế bằng những giống cây trồng mới có giá trị cao; xây dựng thương hiệu, hình thành những mô hình liên kết để hướng tới sản xuất hàng hóa. Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, Tỉnh ủy chỉ đạo các đoàn thể tích cực vận động hội viên vươn lên thoát nghèo. Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện xã hội hóa công tác giảm nghèo, huy động các nguồn lực để hỗ trợ người nghèo. Năm 2016, toàn tỉnh vận động Quỹ “Cứu trợ” hơn 3 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” hơn 20,7 tỷ đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 1 tỷ đồng, xây mới 437 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá gần 20,7 tỷ đồng…
 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 31 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, Kế hoạch số 35 về thực hiện nghị quyết. Qua đó, đã chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực về mặt nhận thức; phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.
 
Kết luận buổi làm việc, ông Thào Xuân Sùng đánh giá, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, hiệu quả thông qua việc ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo; lãnh đạo tập trung, thống nhất, toàn diện, đồng bộ, toàn dân, toàn lực để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính của tỉnh, trong đó, có nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện có tính khả thi cao, trên cơ sở đó, phân bổ nguồn lực thực hiện phù hợp, hiệu quả…
 
N.D

 

.

các thông tin tiện ích