Khối thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy:

Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm

Thứ Hai, 17/07/2017, 23:17 [GMT+7]

Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm

Ngày 17-7, Khối thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.


6 tháng qua, 100% cơ quan trong khối đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương; 100% cán bộ, công chức, người lao động đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết không vi phạm 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác thi đua, khen thưởng được củng cố, kiện toàn phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị…


Từ nay đến cuối năm, các đơn vị trong khối sẽ tiếp tục tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng…

 

Quang cảnh tại hội nghị sơ kết.
Quang cảnh hội nghị


V.G

 

.

các thông tin tiện ích