Hội Cựu chiến binh tỉnh: Nòng cốt trong phong trào

Thứ Ba, 18/07/2017, 04:57 [GMT+7]

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Nòng cốt trong phong trào

. Đại tá Nguyễn Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa


Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phát triển thực chất, có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Có được kết quả đó là nhờ sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa lực lượng công an với MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của hội cựu chiến binh (CCB) các cấp.


Hội CCB tỉnh là lực lượng tích cực, thường xuyên gương mẫu, đi đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Các cấp hội CCB đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức xây dựng, duy trì, nhân rộng nhiều mô hình CCB tự quản. Các mô hình có hoạt động phong phú, nội dung thiết thực, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… trên các địa bàn dân cư trong tỉnh.


Đặc biệt, kể từ khi Công an tỉnh và Hội CCB tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết liên tịch số 01/1999 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội CCB Việt Nam về “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”, vai trò của hội CCB các cấp trong phong trào càng được khẳng định. Qua 17 năm thực hiện nghị quyết, hội CCB các cấp đã tổ chức hơn 6.600 buổi học tập, tuyên truyền với hơn 90.400 lượt cán bộ, hội viên tham gia; thực hiện hòa giải 1.700 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; tham gia tuần tra địa bàn trên 81.000 lượt; cung cấp cho ngành Công an trên 9.000 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự (ANTT)...


Bên cạnh đó, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho hội viên, người thân và các tầng lớp nhân dân nhằm chống lại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động hội viên nâng cao trách nhiệm phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư… Mặt khác, gắn thực hiện “Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới” với Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác.


Bằng kinh nghiệm, uy tín và sự mẫu mực, nhiều hội viên CCB tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giúp chính quyền và lực lượng công an giải quyết hiệu quả nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh tạo thành điểm nóng về ANTT. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, hội CCB các cấp trong tỉnh là điển hình trong xây dựng các mô hình tự quản về ANTT. Rất nhiều mô hình do CCB lập ra hay làm nòng cốt đang là điểm sáng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, có tác dụng thiết thực trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.


Điển hình như các mô hình “2+1” ở phường Phước Hải (TP. Nha Trang) và thị xã Ninh Hòa, hình thức là 2 CCB giúp đỡ cho 1 đối tượng hoàn lương. Thông qua mô hình, đã quản lý, giáo dục hàng chục thanh, thiếu niên trở nên tiến bộ. Ngoài ra còn có các mô hình như: “Thắp sáng niềm tin” của CCB phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang;  “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” ở TP. Cam Ranh;  “Con đường CCB tự quản” ở nhiều địa phương trong tỉnh. Hàng trăm hội viên CCB còn là thành viên tích cực tham gia các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, tổ an ninh nhân dân... Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB tận tình, trách nhiệm, nhân tố nòng cốt ở địa bàn dân cư, như: đồng chí Phạm Tám, CCB xã Ninh Thượng (Ninh Hòa) dũng cảm hy sinh khi truy bắt tội phạm; CCB Lê Xuân Cảng, xã Diên An (Diên Khánh) bị thương khi ngăn chặn bọn côn đồ có hung khí; CCB Nguyễn Hồng Phương, xã Ninh Thọ (Ninh Hoà) 5 lần bắt tội phạm…


Để tiếp tục phát huy vai trò của CCB trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an các địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp hội CCB trong tỉnh. Qua đó, tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; các chương trình, kế hoạch của Trung ương Hội CCB Việt Nam về công tác đảm bảo ANTT; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT; nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào sát với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị và từng cấp hội, theo hướng chủ động, sáng tạo, dễ làm, dễ tiếp thu, đạt hiệu quả cao nhất; rà soát kiện toàn, nâng cao chất lượng các tổ, đội CCB tự quản tham gia bảo vệ ANTT; phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về ANTT, địa bàn khu công nghiệp tập trung, tuyến du lịch trọng điểm.


Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Công an tỉnh và Hội CCB tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


N.K.C
 

.

các thông tin tiện ích