HĐND tỉnh: Sẽ giám sát nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Chủ Nhật, 16/07/2017, 22:04 [GMT+7]

HĐND tỉnh: Sẽ giám sát nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Theo chương trình giám sát trong năm 2018, HĐND tỉnh Khánh Hòa sẽ giám sát nhiều vấn đề được cử tri quan tâm.


Cụ thể, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát chuyên đề: tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Tại kỳ họp thứ 7, bên cạnh thực hiện các hoạt động giám sát thường kỳ tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do HĐND tỉnh bầu theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.


Ngoài kế hoạch giám sát trong năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua, các ban HĐND tỉnh và các đại biểu còn đề xuất nhiều nội dung giám sát khác như: tình hình thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nông thôn mới; quy hoạch giao thông vận tải; thực trạng cơ sở vật chất ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế…


HẢI TÂM
 

.

các thông tin tiện ích