Sơ kết 1 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 18/05/2017, 22:15 [GMT+7]

Sơ kết 1 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen


Ngày 18-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại Khánh Hòa, các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các vị Thường trực HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tham dự.

 

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt nghiêm túc và kịp thời Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cũng như ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Qua đó, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị đang dần đi vào cuộc sống. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.


Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm: một số cấp ủy vẫn còn lúng túng trong triển khai thực hiện; việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 khá phong phú về hình thức nhưng nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, có nơi còn chậm so với kế hoạch của Trung ương; công tác tuyên truyền, giáo dục tuy được các cấp ủy quan tâm hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục.

 

Đồng chí Lê Thanh Quang trao bằng khen cho  đại diện Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa
Ông Lê Thanh Quang trao bằng khen cho đại diện Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa

 

Phát biểu kết luận, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy tiếp tục quán triệt yêu cầu đã nêu ra tại Chỉ thị 05. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, thiết thực; nhân rộng các điển hình tiên tiến…


Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; trong đó, Khánh Hòa có 1 tập thể được khen thưởng là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Thanh Quang trao bằng khen cho đại diện Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa.


N.D

 

 

.

các thông tin tiện ích